Çağrı Merkezi İş İlanları Eleman Alımı Başvuru : Güncel haberler Finans Spor Medya Gazete

Çağrı Merkezi İş İlanları Eleman Alımı Başvuru

Sponsorlu Baglantılar (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Çağrı Merkezi İş İlanları Eleman Alımı Başvuru

Çağrı Merkezlerinde eleman alımları devam ediyor siz de diksiyonum düzgün karşıdaki kişiye hitap şeklim çok iyi diyalog kurma becerim mükemmel diyorsanız siz de çağrı merkezi elemanı olabilirsiniz peki cagrı merkezinde çalışmak için aranan şartlar nelerdir biliyormusunuz bilmiyorsanız sizlere aşağıdaki yazımızda tüm detayları paylaştık.

Çağrı merkezlerinde aranan eğitim seviyesi nedir?

Çağrı merkezleri tercihen üniversite mezunu olmak üzere, lise ve yüksekokul mezunlarına da kariyer imkanı sağlayabilen bir sektör.

Çağrı merkezlerinde çalışmak için yabancı dil bilmek gerekli midir?

Türkiye’den yurtdışına hizmet veren çağrı merkezlerinde çalışabilmek için yabancı dil bilmek gerekiyor.

Personel alımında yaş sınırı var mıdır?

Her firmaya göre değişebilen bir kriter olmakla birlikte sektör genelinde çalışanların yaş ortalaması 24-26 aralığındadır.

Part-time çalışmak mümkün müdür?

2016 yılında tam zamanlı çalışan agent’ların oranı %99’a ulaşmıştır. Yarı zamanlı çalışan agent oranının ciddi şekilde azalmasının ana sebebi Türkiye’deki yarı zamanlı çalışma modelinin mevzuatlar açısından firmalar ve çalışanlar için cazip olmamasıdır.

Maaş aralığı nedir?

Farklı yetkinliklere sahip müşteri temsilcilerinin görev aldığı çağrı merkezi sektöründe farklı skalalarda ücretlendirme mevcut. Temel yeterliliklere sahip olan ve hedeflerini yakalayan bir müşteri temsilcisi asgari ücretin yüzde 20-30 üzerinde gelir elde edebilir.

Çağrı merkezi çalışanının tam görevi nedir?

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde, yetkisi dahilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre, çalışma öncesi hazırlık yapan, çağrı cevaplayan, çağrı sonrası backoffice işlemlerini yapan, iş organizasyonu yapan, çağrı merkezi bilgisayar uygulamalarını kullanan, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli meslek elemanı konumunda bulunuyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından görevlendirilerek, çağrı merkezi çalışanlarında bulunması gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları belirledik. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi müşterilerin bilgi, işlem, şikayet, satış, öneri vb. konularda gelen çağrılarını cevaplıyor, giden çağrı araması yapıyor, telefon dışı diğer hizmet kanallarından gelen çağrıları cevaplıyor (fax, sms, mail, anlık mesaj programı, sosyal medya) ve çağrı sonrası backoffice işlemlerini yapıyor.

Çağrı karşılama dışındaki pozisyon ve görevler nelerdir?

Çağrı merkezlerinde Müşteri Temsilcisi dışında, Takım Lideri, Süpervizör, Operasyon Yöneticisi, Müdür gibi pozisyonların dışında diğer sektörlerde olan finans, insan kaynakları, eğitim, iş geliştirme,satış ve pazarlama,kalite,planlama, kurumsal iletişlim, bilgi teknolojileri gibi bir çok departmanda kişilere iş imkanı sağlanabilmektedir.

Evden çalışmak mümkün müdür?

Diğer sektörlerden farklı olarak çağrı merkezlerinde uygulanabilen evden çalışma modeli ile öğrenciler, özellikle engelli vatandaşlarımız ve ev hanımları da sektörümüzde çalışma imkanına kavuşarak ekonomiye dahil olabiliyorlar.

Çağrı merkezi sektörünün büyüklüğü, yarattığı istihdam, iş alanları ile ilgili gelişmeler nelerdir?

Türkiye çağrı merkezi sektörünün pazar büyüklüğü 2016 yılında 3.9 milyar TL ’yi geçti. Çağrı merkezlerinin faaliyet gösterdiği il sayısı 50’den fazla, sektördeki istihdam 83.000 kişiye ulaştı. Sağlanan bu istihdamın yüzde 42’si İstanbul’da, yüzde 9’u Ankara’da, yüzde 3’ü İzmir’de, yüzde 46’sı ise diğer illerimizde gerçekleşti. Sektörümüzde görev yapan çalışanların yüzde 5’i 18-20, yüzde 34’ü 21-24, yüzde 39’u 25-29 yaş aralığında. Yüzde 21’i ise 30 yaş ve üzerinde. Ayrıca, yüzde 30’u lise mezunu, yüzde 36’sı üniversite mezunu ya da öğrencisi, yüzde 32’si ise yüksekokul mezunu. Sektörde tam zamanlı çalışan müşteri temsilcilerinin oranı ise yüzde 99’dur. Çağrı merkezleri, telekomünikasyon, finans, taşımacılık-lojistik, toptan-perakende, elektronik-bilişim, sağlık, otomotiv, kamu gibi birçok sektöre hizmet veriyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde seat ihtiyacının önemli ölçüde artacağı öngörülen sektörlerin finans / sigortacılık, kamu, telekomünikasyon ve e-ticaret olarak sıralandığını belirtmek mümkün. Çağrı merkezleri, gerek iç kaynak gerekse dış kaynak söz konusu olduğunda, müşteri hizmetleri, tele satış – tele pazarlama, backoffice – çağrı dışı arka hizmetleri, teknik destek, tahsilat aramaları, sadakat ve gerikazanım hizmetleri ile sosyal medya alanlarında hizmet veriyorlar. İşsizlik oranının yüksek olduğu ülkemizde gençlerin istihdamı için iyi bir çözüm alternatifi sunan çağrı merkezleri pek çok alanda katma değer üretiyorlar.

Çağrı merkezlerinde işe alınınca, çalışmaya başlamadan önce şirketler tarafından bir eğitim veriliyor mu? Eğer veriliyorsa, bu eğitimin nasıl bir içeriği oluyor?

Çağrı merkezlerinde müşteri temsilcilerine çalışmaya başlamadan önce eğitimler veriliyor. Eğitim başlıkları; “Çağrı Merkezi Mesleğine Adım Atmak ve Sizi Bekleyenler”, “Temel Çağrı Merkezi Dinamikleri”, “Temel Telefonda Profesyonel İletişim ve Diksiyon”, “Zor Çağrıları Ele Alma ve İkna Temelleri”, “Temel Satış Becerileri”ni içeriyor.

Çağrı merkezinde kariyer yapmak için kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

Türkiye’deki birçok üniversitede Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı bulunuyor. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi, üniversitede alınan eğitim, başarılı bir kariyerin ilk adımını atmak için kişilere sağlam bir zemin hazırlıyor. Bu eğitim sektörde elde edilen tecrübeyle birleştirildiğinde kariyer basamakları hızlı bir şekilde tırmanılabiliyor.

Türkiye’de kaç çağrı merkezi var?

2016 yılında Türkiye’deki çağrı merkezi sayısı toplamda 1300’ü aştı.

Çağrı merkezlerinin kariyer yapmak isteyen kişilere sunduğu imkanlar nelerdir?

Çağrı merkezi sektörü, kişiler için birçok kariyer fırsatı sunuyor. Çağrı merkezinde çalışmak öncelikle iyi bir iletişimci olmayı sağlıyor. İyi iletişimci olmak sadece iş hayatının değil, sosyal, özel hayatın da kalitesini artırmanın kapısını açıyor. Sektörümüz paralel ve dikey pozisyonları doldurmak için mevcut insan kaynağını kullanmak eğiliminde. Tüm çalışanlar için yürütülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra organizasyondaki çalışanların gelişimine odaklı çalışan akademik yapılar ile kapsamlı yedekleme ve yetiştirme programları uygulanıyor. Böylece mevcut çalışanlar bir sonraki pozisyona hazırlanıyorlar. İşletmenin operasyon dışındaki tüm birimleri de operasyona destek verdiğinden bu birimlere de çağrı merkezi çalışanlarından geçişler oluyor. İşletmenin her biriminde çağrı merkezinin havasını soluyan çalışanlar ile operasyon birimlerinin verimliliğine katkı sağlanıyor. Tüm bu olanaklar, gençlere kariyerleri için birçok avantaj sunuyor.

Çağrı merkezi ile ilgili şikayetlerin başvurulduğu bir merci var mıdır?

Çağrı merkezi hizmetlerinin şikayet edildiği yerler öncelikle çağrı merkezi hizmeti veren firmaların kendileri oluyor. İkincil olarak ise, temsil ettikleri sektörlerin meslek birlikleri veya yasa koyucu tarafından sektörü düzenlemesi için oluşturulmuş kurumlar.

Çağrı kayıtlarının saklanma süresi nedir?

Türk Ticaret Kanunun 82. Maddesi 5. fıkrasında yer alan hükme göre aynı maddenin 1. fıkrası a ve d bentlerinde yer alan belgelerin on yıl saklanması hükmü vardır. 82. Madde 1. fıkra (a) bendinde “Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini” hükmü, yine aynı kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Belgelerin Saklanması” başlıklı 42. Maddesinde; “Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” hükmü çerçevesinde ses kayıtları olarak net ifade edilmese de ispat yükümlülüğü çerçevesinde 10 yıl saklanması uygun olacaktır.

       

Sponsorlu Bağlantılar

YorumlarYorumunuz da link bulundurmayınız aksi takdir de yorumunuz yayınlanmaz. İsimsiz Yorumlar Yayınlanmaz. BÜYÜK HARF İLE YAZILAN YORUMLAR YAYINLANMAZ. Şahsa hakaret rencide edici kelime suç unsuru temsil edecek yorumlar gerekli mercilere bildirilir.