Tüm Ayrıntıları İle Eş Anlam Nedir Hakkında Bilgi : Güncel haberler Finans Spor Medya Gazete

Tüm Ayrıntıları İle Eş Anlam Nedir Hakkında Bilgi

Sponsorlu Baglantılar (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tüm Ayrıntıları İle Eş Anlam Nedir Hakkında Bilgi

Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz bugün sizler için Eş Anlam nedir ile ilgili bilgileri paylaşacagız siz de Eş Anlamlı nedir neye denir hakkında bilgileri arıyorsanız sizler için aşagıda ki bilgileri sizlere sunduk sizin de Eş Anlam hakkında bahsetmek istediginiz başka bir husus var ise bizlere yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Eş Anlamlı Sözcükler (Eş Anlamlı Kelimeler)

Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

Örneğin;
ev-konut,
imtihan-sınav,
mektep-okul,
hürriyet-özgürlük,
bellek-hafıza,
cevap-yanıt,
kıla-vuz-rehber,
amaç-gaye-hedef-maksat,
kaybetmek-yitirmek
sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş­ anlamlıdır.
Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek da­ha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlam­lısı “siyah”tır.
Ancak;
“Onun gibi kara gün dostu adam az bulu­nur.”
cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “si­yah” değil, “kötü”dür.

“Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sor­muşlar.”
“Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”
Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.
“Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
“Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”
Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcük­leri Eş Anlamlı kelimelerdir.
“O eskiden güçlü bir çocuktu.”
“Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”
Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükle­ri anlamdaş sözcüklerdir.
Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” söz­cüğünü farklı cümlelerde kullanalım:
I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
III. Onun bu sözleri bana battı.
IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.
“Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cüm­lede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamın­da kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.

Görüldügü üzere Eş Anlam ve Eş Anlamlı hakkında bilgiler bu şekildedir iyi günler dileriz.

       

Sponsorlu Bağlantılar

YorumlarYorumunuz da link bulundurmayınız aksi takdir de yorumunuz yayınlanmaz. İsimsiz Yorumlar Yayınlanmaz. BÜYÜK HARF İLE YAZILAN YORUMLAR YAYINLANMAZ. Şahsa hakaret rencide edici kelime suç unsuru temsil edecek yorumlar gerekli mercilere bildirilir.