Yunus Polisi Olmak İstiyorum Nasıl Polis Olunur Hakkında : Güncel haberler Finans Spor Medya Gazete

Yunus Polisi Olmak İstiyorum Nasıl Polis Olunur Hakkında

Sponsorlu Baglantılar (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yunus Polisi Olmak İstiyorum Nasıl Polis Olunur Hakkında

Yunuslar polis birimi içerisinde gençlerin deyimi ile havalı polislerdendir siz de yunus polis olmak istiyorum ama yunus olmak için gereken şartlar nelerdir ne kadar maaş alırlkar vs hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizlere yunus polisleri hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki yazımızda paylaştık.

Yunus polis olarak seçilebilmek için aşağıdaki şartlara sahip olmanız gerekmektedir.

1) Polis olmanız

2) Atletik ve sportif bir beden

3) 28 yaşını doldurmamış olmak

4) Erkekler için 1.75 bayanlar için 1.70 boy

Yunus Polis Nasıl Olunur

Adım 1: Polis Olmak

Yunus olabilmek için öncelikle polis olmanız gerekmektedir.

Adım 2: Yunus Polis Başvuru Yapılması

Polis olduktan sonra yunus birimine başvuru yapıyorsunuz ve yapılan mülakatlar sonucunda başarılı olursanız yunus polis oluyorsunuz.

Yunus Polis Maaşları

Yunus polislerinin maaşları görev yaptıkları yere göre değişir çünkü görev bölgelerine göre tazminat alırlar. Ancak ortalama 3500 Tl ile 4000 TL arasında maaş alırlar.

Polislik Şartları

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (48,00) puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Polis Nasıl Olunur

Adım 1: Başvurunun yapılması

Polis akademisi tarafından yayınlanan polis ilanların takip edilmesi gerekiyor. Bu ilanlarda başvuru tarihleri yazıyor.

Adım 2: Fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakatlardan başarı ile geçilmesi

Başvurunuzu yaptıktan sonra Polis Akademisi tarafından fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakat için çağrılacaksınız. Mülakat tarihleri Polis Akademisi internet sitesinden duyuruluyor. Bu sınavlardan başarı ile geçmeniz gerekiyor.

Adım 3: Eğitimlerin başlaması

Sözlü mülakatları geçerek özel harekat polisi olmaya hak kazanan öğrenciler intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitimler esnasında adaylar tam teşekküllü devlet hastanelerinde sağlık kontrollerinden geçirilirler. Bu kontrollerden geçemeyen adaylar elenir, geçen adayların da güvenlik soruşturmaları yapılır. Tüm bu sağlık kontrolleri ve güvenlik soruşturmalarından başarı ile geçen adaylar artık polislik eğitimlerini alacak oldukları yerlere gönderilirler. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan adaylar polis olmaya hak kazanırlar.

Adım 4: Polis olarak atanma

       

Sponsorlu Bağlantılar

YorumlarYorumunuz da link bulundurmayınız aksi takdir de yorumunuz yayınlanmaz. İsimsiz Yorumlar Yayınlanmaz. BÜYÜK HARF İLE YAZILAN YORUMLAR YAYINLANMAZ. Şahsa hakaret rencide edici kelime suç unsuru temsil edecek yorumlar gerekli mercilere bildirilir.