2014 Hava Kuvvetleri Er Erbaş Alımı Başvuru Şartları Tarihi : Güncel haberler Finans Spor Medya Gazete

2014 Hava Kuvvetleri Er Erbaş Alımı Başvuru Şartları Tarihi

Sponsorlu Baglantılar (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2014 Hava Kuvvetleri Er Erbaş Alımı Başvuru Şartları Tarihi

Üç yıllık sürede ayda 1748 TL net maaş alacak personel, bu süre sonunda uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilecek.

Sözleşmeli er ve erbaşlar, hizmet süreleri içinde görev yaptıkları birlikte kalacak. Sosyal Güvenlik Kurumu

primleri de ödenecek sözleşmeli er-erbaşlar, yıllık 30 gün izin ve buna ek olarak da 15 gün mazeret izni kullanabilecek.

7 YILDA 66 BİN 217 TL İKRAMİYE

Toplam 7 yıl hizmet veren sözleşmeli er-erbaşlar, 66 bin 217 lira ikramiye almaya hak kazanacak. Ayrıca bu süreleri ardından devlet memurluğuna geçiş hakkından da yararlanabilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, adayların son başvuru tarihini 1 Eylül olarak açıkladı. Seçmeler ise 15-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Aranan şartlar

Sözleşmeli Erbaş-Er Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

Soru : Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
Cevap : Sözleşmeli er adayları başvuru şartları:
* Türk vatandaşı olmak,
* En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
* Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olmak,
* Terhislerinin üzerinden üç (3) yıldan fazla geçmemiş olmak,
* Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü
itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak,
* Sağlıkla ilgili TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
* Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanması geri bırakılmasına
karar verilmiş olsalar dâhi 6191 sayılı kanunda belirtilen suçlardanmahkûm olmamak,
* Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile
mahkûm olmamak,
* Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
* Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak.

Askerlik Hizmeti Askerlik hizmetini tamamlamış ve terhislerinin üzerinden 3
yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
Müracaat İçin Yaş Sınırı Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi
beş yaşını bitirmemiş olmak,
Tahsil Seviyesi En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu
olmak.
* Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri
kesilen personel özleşmeli er olarak alınmaz.

Soru : Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme süreleri ne kadardır?
Cevap : Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar ve ön sözleşmeleri de
katılışlardan başlayıp, eğitimlerinin başarıyla tamamlanması sonrasında atamalarına kadar
geçen süreyi kapsamaktadır.

Soru : Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?
Cevap : Askerî eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli er adayları ile 4 yıldan fazla olmamak
şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır.İlk sözleşme, en az 3 yıl en fazla 4 yıl süre ile
geçerlidir

Soru : İlk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yapılabilir mi?
Cevap : İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir.Hizmet süresi, azamî yedi hizmet yılıdır.

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler yedi hizmet yılından sonra ne olacaklar? Memuriyete geçiş hakları var mıdır?
Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yaptıktan sonra kamuda istihdam edilebilecektir. Konuyla ilgili olarak 6191 sayılı Kanun’da gerekli düzenlemeyapılmıştır.

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler sivil memur olabilirler mi?
Cevap : Sözleşmeli erlerin sivil memurluğa geçiş yapabilmeleri için sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılmaları gerekmektedir. Bu durumutaşıyanlardan;
* Nitelik belgesi olumlu olanlar,
* İlgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına 6191 sayılı Kanunun Ek-1’nci maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde atanabilirler.

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler uzman çavuş olabilirler mi?
Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman çavuşluğa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev yapmaları ve 3 yılın sonunda Uzman Erbaş Yönetmeliğinde belirtilen şartlarıtaşımaları gerekmektedir.
Yapılan iyileştirme sonucunda sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa müracaat yaşı,25’ten 29’a (Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuzyaşını bitirmemiş olmak) yükseltilmiştir.
Uzman çavuş başvurusu için en az lise ve dengi okul mezunu olmak,(Genelkurmay Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak, özel ihtisası gerektirensınıf, branş ve ihtisaslarda, ilköğretim mezunlarından çok üstün başarı belgesialanlar, kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanı yahut Sahil Güvenlik Komutanının kararları ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu şartı aranmaz.)

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler astsubay olabilirler mi?
Cevap : Sözleşmeli erlerin astsubaylığa geçiş yapabilmeleri için en az üç yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir. Müteakip sözleşme süresi içerisinde ilgili mevzuattaki şartlarısağlamak şartıyla astsubaylığa başvurabilirler.

Soru : Ön sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?
Cevap : Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme süresi içinde ön sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler.

Soru : Sözleşmeli erlerin maaşları ne kadar?
Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanunda belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir. (Sözleşmeli Er maaşı 2014 Ocak Ayı itibariyle 1.748 TL’dir.)
Ön sözleşme imzalanarak eğitime alınan sözleşmeli er adaylarına ise, sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında aylık ücret ödenir.

       

Sponsorlu Bağlantılar

YorumlarYorumunuz da link bulundurmayınız aksi takdir de yorumunuz yayınlanmaz. İsimsiz Yorumlar Yayınlanmaz. BÜYÜK HARF İLE YAZILAN YORUMLAR YAYINLANMAZ. Şahsa hakaret rencide edici kelime suç unsuru temsil edecek yorumlar gerekli mercilere bildirilir.