2014 Ziraat Bankası Bin 1000 Banko Görevlisi Alacak Başvuru Şartları Yeri Tarihi İller : Güncel haberler Finans Spor Medya Gazete

2014 Ziraat Bankası Bin 1000 Banko Görevlisi Alacak Başvuru Şartları Yeri Tarihi İller

Sponsorlu Baglantılar (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ziraat Bankası Bin 1000 Banko Görevlisi Alacak Başvuru Şartları Yeri Tarihi İller

 

Ülkemizin köklü bankalarından olan Ziraat Bankası bin 1.000 banko görevlisi istihdam edecektir banko görevlisi aranan şartlar başvuru tarihi hangi iller başvurabilecek istnen belgeler nelerdir hepsini yazımız da bulabilirsiniz.

 

2014 BANKO GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI
Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 1.000 Banko Görevlisi istihdam
edilecektir.
Görev Tanımı: Müşterilerimizin bankoda gerçekleştirilen tahsilat ve ödeme işlemlerini yürütmek,
Bankamız ürünlerinin tanıtımına yardımcı olmak.
Banko Görevlisi unvanlı personel en az 1 yıl şube bankolarımızda Banko Asistanı görev pozisyonunda
çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya
operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.
Genel Hususlar
· Banko Görevlisi adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam
edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır,
(Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma
yapılacaktır.)
· Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,
· Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev
alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,
· Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup,
başka bir İl’e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olabilecektir.
Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna
göre yapmaları gerekmektedir,
· Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
· Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir,
· Adayın başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir,
· Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile
değiştirebilecektir,
· Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir,
· Banko Görevlisi sınavına başvuran adaylar Servis Görevlisi işe alım sınavına başvuramaz.
Adaylarda Aranan Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
3. 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,
4. Üniversitelerin veya yüksek okulların sadece 2 yıllık eğitim veren bölümlerinin herhangi birinden
mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında
öğrenci belgesi /diploma kontrolü yapılacaktır.)
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama
öncesinde istenecektir.)
9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.
Başvuru Süreci
Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
Banko Görevlisi unvanı için 11 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan,
sınav maliyeti olarak 50 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin
tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu
Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır.) Sınav ücreti 14 Temmuz – 8 Ağustos 2014 tarihleri arasında
T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Banko Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, TC
Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla
yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların
bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.
Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.
II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 14 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 10 Ağustos 2014 Pazar
saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu
Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru
için “Banko Görevlisi Sınavı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın
son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı
bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
· Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
· Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir,
· İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
· Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul
etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan
sorumlu olur,
· Sınava başvurmayan/başvuramayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava
alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Sınav Süreci
Sınav Daveti
· Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
· Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 29 Eylül 2014
Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet
adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
· Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Yazılı Sınav
· Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 11 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 10:00’ da başlayacak
olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
· Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik
belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
· Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
· Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle
yasaktır.
Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
· Sınav Süresi: 120 dakika
· Soru Sayısı :100 adet
· Sınav Konuları:
Genel Yetenek : 50 soru
Genel Kültür : 50 soru
Yazılı Sınavda Başarı Tespiti
· Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup değerlendirme adayların
tercih ettikleri illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek
için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan
60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.
· Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 3 katı aday (son adayla aynı puanı alan
adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
· Sınav Sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden
açıklanacaktır.
· Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.
· Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet
sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.
Mülakat ve Nihai Değerlendirme
· Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi
gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr adresi aracılığıyla duyurulacaktır.
· Mülakatta 60`ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil
edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.
· Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik
ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.
· Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve
ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan
edilecektir.

BANKO GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK İLLER
(İLE BAĞLI İLÇELER DAHİLDİR)
SINAV MERKEZİ ALIM YAPILACAK İL SINAV MERKEZİ ALIM YAPILACAK İL
ADANA
ADANA
İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA
HATAY EDİRNE
MERSİN KIRKLARELİ
OSMANİYE TEKİRDAĞ
ANKARA
ANKARA
İZMİR
İZMİR
ÇANKIRI MANİSA
KIRIKKALE UŞAK
ANTALYA
ANTALYA
KAYSERİ
KAYSERİ
BURDUR KIRŞEHİR
ISPARTA NEVŞEHİR
BURSA
BALIKESİR YOZGAT
BURSA
KOCAELİ
BOLU
ÇANAKKALE KOCAELİ
YALOVA SAKARYA
DENİZLİ
AYDIN DÜZCE
DENİZLİ
KONYA
KONYA
MUĞLA NİĞDE
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR AKSARAY
MARDİN KARAMAN
SİİRT
SAMSUN
AMASYA
BATMAN ÇORUM
ŞIRNAK ORDU
ELAZIĞ
BİNGÖL SAMSUN
ELAZIĞ SİNOP
MALATYA
SİVAS
ERZİNCAN
TUNCELİ SİVAS
ERZURUM
ERZURUM TOKAT
KARS
TRABZON
ARTVİN
BAYBURT GİRESUN
ARDAHAN GÜMÜŞHANE
IĞDIR RİZE
ESKİŞEHİR
AFYON TRABZON
BİLECİK
VAN
AĞRI
ESKİŞEHİR BİTLİS
KÜTAHYA HAKKARİ
GAZİANTEP
ADIYAMAN MUŞ
GAZİANTEP VAN
KAHRAMANMARAŞ
ZONGULDAK
KASTAMONU
ŞANLIURFA ZONGULDAK
KİLİS BARTIN
İSTANBUL
ANADOLU
İSTANBUL ANADOLU KARABÜK

       

Sponsorlu Bağlantılar

YorumlarYorumunuz da link bulundurmayınız aksi takdir de yorumunuz yayınlanmaz. İsimsiz Yorumlar Yayınlanmaz. BÜYÜK HARF İLE YAZILAN YORUMLAR YAYINLANMAZ. Şahsa hakaret rencide edici kelime suç unsuru temsil edecek yorumlar gerekli mercilere bildirilir.