PTT 813 Personel Alımı Şartlar Nelerdir Başvuru Yapma : Güncel haberler Finans Spor Medya Gazete

PTT 813 Personel Alımı Şartlar Nelerdir Başvuru Yapma

Sponsorlu Baglantılar (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

PTT 813 Personel Alımı Şartlar Nelerdir Başvuru Yapma

2014 PTT Personel alımı nasıl olacak ptt kaç kişi alacak ptt 2014 yılında 582 dağıtıcı, 149
gişe görevlisi, 15 mühendis, 59 tekniker, ve 8 avukat alımı yapacaktır buna göre aranılan şartlar nelerdir hep beraber inceleyelim.

2013 yılında PTT sözleşmeli olarak çalışan tüm çalışanlarını kadroya geçirmişti. PTT bünyesinde çalışmak için
bu yıl da eleman alımı olup olmayacağını herkes merak ediyor. Alınan bilgiye göre PTT bu yıl 582 dağıtıcı, 149
gişe görevlisi, 15 mühendis, 59 tekniker, ve 8 avukat olmak üzere toplam 813 sözleşmeli personel alacak.
PTT yaptığı açıklamaya göre personel alımları Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) göre yapılacak. PTT
kendi internet sitesinde duyuracağını açıkladığı personel alımları için “Yalnızca kurumumuzun resmi sitesinden
açıklama yapılacaktır, resmi internet sitesi dışında yer alan bilgiler halkımızı yanıltmaktadır” şeklinde bir
açıklama yaptı.

PTT internet sitesinde yayınlanan genel şartlar ve özel şartlar ise şöyle:

Genel Şartlar
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile
PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 26.03.1980 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Başvuru süresi içinde askerlik hizmetini fiilen yapmakta
olanlar başvuru yapamayacaklardır.)
e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını
resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.
ğ) Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
Özel Şartlar
a) Mühendis olarak atanabilmek için;
1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
(Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve İnşaat branşlarında mühendis alımı yapılacaktır.)
c) Avukat olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
ç) Tekniker olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

       

Sponsorlu Bağlantılar

YorumlarYorumunuz da link bulundurmayınız aksi takdir de yorumunuz yayınlanmaz. İsimsiz Yorumlar Yayınlanmaz. BÜYÜK HARF İLE YAZILAN YORUMLAR YAYINLANMAZ. Şahsa hakaret rencide edici kelime suç unsuru temsil edecek yorumlar gerekli mercilere bildirilir.