Hemşire Olmak İçin Gereken Tüm Bilgiler : Güncel haberler Finans Spor Medya Gazete

Hemşire Olmak İçin Gereken Tüm Bilgiler

Sponsorlu Baglantılar (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hemşire Olmak İçin Gereken Tüm Bilgiler

Nasıl Hemşire Olunur hemşire olmak için ne yapmak lazım hemşire olabilmek için hangi okula gitmek kaç puan almak vs gibi bilgileri sizler için derledik siz de istediğiniz işi yapmak istiyorum bu sebeple hemşire olabilirmiyim diyorsanız ilgili yazımızı okumalısınız.

TANIM

Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının

bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan,

uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

GÖREVLER

Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar, Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme,

boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan

ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar, Hasta

için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin

eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut

ısısını ölçer, Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,

Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar, Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması

hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki

bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi görevlerde bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Tansiyon aleti, sıcaklık ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve

çadırı, Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda, Pansuman aletleri ve malzemeleri, Aspiratör,

Ameliyatta gerekli diğer malzemeler, Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hemşire olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Biyolojiye ilgili ve bu alanda

başarılı, İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Sorumluluk duygusu yüksek, Çabuk ve doğru

karar verebilen, Tedbirli, tertipli, Şefkatli, sevecen, Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler.

Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta

yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları

sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak

durumundadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal

Sigortalar Kurumu’na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli

kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar. Meslekte işsiz

kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan

meslek elemanıdır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” Bölümlerinde ve çeşitli

üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın

“Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakültesi”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir;

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hemşirelik” veya

“Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri”” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY1)” puan

almak (Gülhane Askeri Tıp Fakültesi için yeterli “Sayısal2 (SAY2) puanı almak), Öğrenci

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya

“Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim

programını tercih etmek gerekmektedir. Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin

verildiği programlara girebilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak (öğrenimine ara

vermemek ve orta öğretim kurumlarına devam etmemiş olmak),

Kız olmak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için, Merkezi sistemle

yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak

gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4

yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Eğitimleri

süresince;

Hemşirelik mesleğinin tarihçesini, İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler,

sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını, İlaçları, ilaçların etki

ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını, Mesleği uygularken insan

davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini, Bulaşıcı hastalıkların,

bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri, Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim

programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini, İlkyardım, temel hasta

bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını, Dahiliye hastalarının bakım

87ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını, Çocuk hastalıklarının bakım

ilkeleri ve uygulamasını, Doğum ve aile planlamasını, Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların

özelliklerine göre gerekli bakımı, Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve

değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.

MESLEKTE İLERLEME

2 yıllık hemşirelik önlisans bölümünü bitirenler, uygun şartları taşımaları durumunda 4 yıllık

Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık

Memurluğu, Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sasyal Hizmetler, Hemşirelik

ve Sağlık hizmetleri bölümlerine devam edebilirler. Sağlık hizmetleri meslek

yüksekokulundan mezun olan hemşireler, zaman içerisinde sorumlu hemşireliğe, baş hemşire

yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler.

       

Sponsorlu Bağlantılar

YorumlarYorumunuz da link bulundurmayınız aksi takdir de yorumunuz yayınlanmaz. İsimsiz Yorumlar Yayınlanmaz. BÜYÜK HARF İLE YAZILAN YORUMLAR YAYINLANMAZ. Şahsa hakaret rencide edici kelime suç unsuru temsil edecek yorumlar gerekli mercilere bildirilir.