Prokaryot Ökaryot ve Hücre Hakkında Tüm Bilgiler : Güncel haberler Finans Spor Medya Gazete

Prokaryot Ökaryot ve Hücre Hakkında Tüm Bilgiler

Sponsorlu Baglantılar (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Prokaryot Ökaryot ve Hücre Hakkında Tüm Bilgiler

Sevgili ögrenciler bugün sizler için prokaryot ökaryot hücre ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz siz de prokaryot ökaryot hücre hakkında bilgi edinmek istiyorsanız aşağıda bulunan yazımızı okumalı ve takıldığınız yerde yorum bölümünden yorumda bulunabilirsiniz.

Prokaryot nedir
Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikoplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üst alemdir.

Organeller ve karmaşık sitoplazma yapısı bu canlılarda bulunmaz. Mavi-yeşil algler çekirdeksiz hücrelerin en gelişmiş kolunu oluşturur. Hemen hemen hepsi kromozom olarak proteinle çevrilmiş çember şeklinde bir DNA zinciri içerirken, mitoz bölünme yapmazlar. Her hücrede haploit olan tek kromozom, açılarak bir hücrenin bir ucundan diğer ucuna hareket ederek kendini eşlediğinde, hücre bölünür.

Ökaryot nedir.
Ökaryotlar (Latince: Eukaryota), hücrelerinde bir çekirdek ve başka organeller içeren bir canlılar grubu olup bilimsel sınıflandırmada arkeler ve bakterilerle beraber tüm canlıları kapsayan üç ana gruptan biridir.

Ökaryotların genetik malzemeleri zarla çevrili bir (veya birkaç) çekirdek içinde yer alırlar. Bu nedenle kelime, gerçek (Grekçe: eu) ve çekirdek (Grekçe: karyon) sözcüklerinden türetilmiştir. Sıfat hâli ökaryotiktir. Bakteri ve arkeler çekirdeksiz olduklarından beraberce prokaryot olarak adlandırılırlar (evvel (Grekçe: pro-) ve çekirdek (Grekçe: karyon)). Çekirdeğin yanı sıra ökaryotların kloroplast veya mitokondri gibi zarla çevrili çeşitli organelleri vardır. Bu tür hücre içi karmaşık yapılar da prokaryotlarda bulunmaz.

Ökaryotların ortak bir atası olduğu için bir üst âlem (İngilizce: domain) olarak tanımlanmışlardır. Üst âlem sisteminde ökaryotların prokaryotlara kıyasla arkelerle daha çok ortak özellikleri olduğundan arkelerle beraber neomura kladı içinde gruplandırılırlar.

Prokaryot Hücre Nedir?

Zarla çevrili bir çekirdeği ve zarlı organelleri olmayan ilkel yapılı hücrelere prokaryot hücre denir.

Özellikleri

Zarla çevrili organel yoktur.
Sadece ribozom organeli bulunur.
Hücre çeperleri bulunur.
Genetik materyal (DNA) sitoplazmaya dağılmış halde bulunur.
Hücreler dış ortamdan hücre zarı yoluyla ayrılır.
Genetik bilgi hücrenin nükleoid denen bölgesinde toplanır.
Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır.
Prokaryotik hücrelerde DNA genellikle bir ya da daha fazla halkasal molekül şeklindedir.

Ökaryot Hücre Nedir?

Zarla çevrili belirgin bir çekirdeği ve zarlı organelleri olan hücrelere ökaryot hücreler denir.

Özellikleri

Zarla çevrili organellere sahiptir.
Zarsız organellere de sahiptirler.
Ökaryot bir hücre, hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 kısımda incelenir.
Amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreliler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar âlemlerinde incelenen canlılar ökaryot hücresel yapıya sahiptir.
Ökaryatik hücrelerde DNA çok sayıda proteinle bir araya gelerek kromozom denen karmaşık ve yoğun yapıları oluşturur.

       

Sponsorlu Bağlantılar

YorumlarYorumunuz da link bulundurmayınız aksi takdir de yorumunuz yayınlanmaz. İsimsiz Yorumlar Yayınlanmaz. BÜYÜK HARF İLE YAZILAN YORUMLAR YAYINLANMAZ. Şahsa hakaret rencide edici kelime suç unsuru temsil edecek yorumlar gerekli mercilere bildirilir.